C/ Garbí. 40. 08397 Pineda de Mar
T. 93 762 17 17
www.policlinicamaresme.com | CONTACTE

grup-clinic-selva-maresme

escat

Unitat Integral de Reconeixements Mèdics

UI reconeixements

Els Reconeixements Mèdics ocupen un una disposició pròpia dins la Sanitat, i per tant un altre esfera d’activitat dins els Centres Mèdics. El REAL DECRET 1277/2003, de 10 de Octubre; que desenvolupa la LLEI 16/2003, estableix les bases generals sobre autorització de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

En el seu ANNEX I, classifica el Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, i en el epígraf C.2.5.10 defineix els Centres de Reconeixements Mèdics. No es tracta de diagnòstic i tractament, sinó de PREVENCIÓ.

Hi ha una sèrie de Reconeixements Mèdics reglats per Normativa, que només els poden fer un tipus de Centres Mèdics Acreditats per aquesta finalitat; altres son més oberts.

Així, en els Centres de Reconeixements Mèdics definirem dos tipus d’intervenció en referencia als Reconeixements Mèdics:

RECONEIXEMENTS REGLATS: 

- Permís i Llicència de Conducció
- Llicència i Autorització d’Armes
- Prestació de Servei de Seguretat Privada
- Carnet d’operador de Grua Mòbil Autopropulsada
- Carnet d’operador de Grua Torre
- Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
- Maneig de embarcacions d’esbarjo (Marina mercant)

 

RECONEIXEMENTS NO REGLATS:

- Certificats mèdics oficials
- Revisions laborals
- Altres certificats mèdics assistencials.

 

Centres Autoritzats i Acreditats en el GRUP CLÍNIC SELVA MARESME per fer els Reconeixements Mèdics Normatius Reglats:

CALELLA: Vectis-Policlínica Maresme
PINEDA DE MAR: Policlínica Maresme
TORDERA: Gabimedi Tordera
BLANES: Medical Blanenc 
LLORET DE MAR: Medical Lloret 
SANTA COLOMA DE FARNERS: Gabimedi Farners

 

Centres amb Unitat Integral de Reconeixements Mèdics:
Vectis-Policlínica Maresme - Policlínica Maresme - Croal Salut-Policlínica Maresme
Gabimedi Tordera - Gabimedi Dental-La Plantera - Medical Blanenc - Gabimedi Lloret - Medical Lloret Gabimedi Farners

 

Especialitats de la U. I. de Reconeixements Mèdics a Policlínica Maresme:

Permisos i/o Llicències

Consultar Equip Mèdic

Permisos i/o llicències de conduir, armes, seguretat privada, grúes, animals perillosos, embarcacions d'esbarjo i altres

Certificats Mèdics Oficials

Consultar Equip Mèdic

Revisions Laborals

Consultar Equip Mèdic